Udskiftning af vandmåler.

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages at et godkendt/akkrediteret laboratorium.


Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. 

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.


Udskiftning af samtlige vandmålere i 2016.

Samtlige vandværkets  forbrugere fik i 2016 udskiftet målere til en ny og langt mere avanceret type måler med fjernaflæsning. Dette vil lette arbejdet med at registrere vandforbrug og forbedre vandværkets muligheder for at opdage lækager.
Sidstnævnte betyder, at man fremover lettere vil kunne begrænse vandtab.

Vandmålerne kan spare forbrugerne for vandskader, de registrerer konstant forbrugsmønstret og vil notere et unormalt forbrug med info-koder, som vises på displayet, således at man ved tilsyn vil kunne se, når der er tegn på en begyndende lækage. Disse info-koder udlæses, når vandværket foretager en kontrolaflæsning nogle gange i løbet af året. Vandværket har således mulighed for at opdage eventuelle lækager.


Fjernaflæsning.

Aflæsningerne kræver ikke adgang til målerne.
De nye målere har et stort display, hvor forbrugerne kan aflæse vandforbruget helt ned til 1 liter. Så der bliver mulighed for at følge sit forbrug i detaljer.  SE BRUGERVEJLEDNING TIL MÅLEREN HER.
Årsaflæsningen foretages af vandværket i begyndelsen af det nye år, men afregningen sker efter, hvad måleren viste den 31. december.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Dit valg huskes indtil cookies slettes.

Accepter kun nødvendige cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies

Persondata

Der kan indtastes persondata til denne hjemmeside. Der indsamles ikke persondata uden en aktiv indsats fra brugeren. Persondata overføres krypteret.

 Læs vores persondatapolitik her